Política de privacitat

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, quan ens contacteu a través de la web, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de l’AMICAL DE MAUTHAUSEN. Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar els serveis demanats i s’enviarà només a les administracions per a ús exclusiu d’informar sobre les activitats conjuntes que duem a terme.

AMICAL DE MAUTHAUSEN és el titular del Fitxer, inscrit al Registre de Fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu info@amical-mauthausen.org o bé si ens escriviu a l’adreça següent: Carrer Sils, 1 baixos, 10 de Barcelona, 08002.Us garantim la confidencialitat de les dades personal, per la qual cosa nosaltres, com a titulars i responsables del fitxer automatitzat, assegurem que disposem dels mitjans tècnics i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels nostres sistemes d’informació, així com de les dades i informació dels usuaris que ens les faciliten.

En contactar a través de la nostra pàgina web, doneu el consentiment inequívoc i exprés per què puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits.Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que les pugui utilitzar AMICAL DE MAUTHAUSEN per ser utilitzats amb finalitats informatives dels nostres serveis, així com per facilitar el mateix als destinataris que calgui per prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada.