Junta i estatuts

CÀRREC NOM
President Enric Garriga
Vicepresidents: Llibert Villar, Lluís Reverte i Rosa Toran
Tresoreria: Joan Calvo
Secretaria d’Arxius i Documentació: Rosa Toran
Secretaria d’Arxius i Publicacions: Rosa Toran Belver
Secretaria de Relacions Internacionals: Valerie Claverie, Concha Díaz, Enric Garriga i Josep San Martín
Vocals: Josep Escoda (Vocalia d’assessorament als estudiants), Ferran Palau (adjunt a tresoreria) i Isidoro Teruel.
Delegat a Andalusia: Ángel del Rio
Delegada a Asturias: Angelita Andrada
Delegat a Aragó:
Josep San Martin
Delegada a Àustria:
Birgit Pichler
Delegat a Berlín:
Marc Navarro
Delegat a Euskadi:
Joaquín Gálvez, Juan Francisco Murillo
Delegats a Extremadura:
Pepe Hinojosa i Antonio López
Delegada a Madrid:
Concha Díaz
Delegat a Perpinyà:
Judit Manyà
Delegat a València: Blas Mínguez


Documents adjunts: