Junta i Estatuts

CÀRREC NOM
Presidència i secretaria de relacions internacionals, delegat al Comitè Internacional de Buchenwald Enric Garriga
Vicepresidències: Llibert Villar Piqué, Rosa Toran Belver (Secretaria d’arxius i publicacions)
Secretaria Isidoro Teruel Manchón
Tresoreria: Joan M. Calvo Gascón
Secretaria de relacions internacionals i delegada al Comitè Internacional de Mauthausen Concha Díaz Berzosa
Secretaria de relacions internacionals i delegat al Comitè Internacional de Mauthausen Josep San Martín Boncompte
Secretaria de relacions internacionals i delegada al Comitè Internacional de Sachsenhausen: Valérie Esparoner Claverie
Vocals: Josep Escoda Vila, Josefina Ferrando Miralles, Alexandre Rigol Cuadra
Delegacions:
País Valencià: Adrián Blas Mínguez Ayala
Madrid: Concha Díaz Berzosa
Aragó: Josep San Martín Boncompte
Andalusia: Ángel del Río Sánchez
País Basc Juan Francisco Murillo Díaz
Extremadura: José Hinojosa Durán, Antonio López Rodríguez
Àustria: Birgit Pichler
Alemanya: Marc Navarro Tarroja
Perpinyà Judith Manyà


Documents adjunts: