III Premi Montserrat Roig

20 de oct. 2017

III Premi Montserrat Roig

Per tercera vegada consecutiva, l’Amical de Mauthausen i altres camps convoca el III Premi Montserrat Roig. La Montserrat va ser una dona alegre, activa i compromesa, de múltiples interessos, que va destacar com a novel·lista i va obtenir els premis més importants de la literatura catalana: el Premi Victor Català per Molta roba i poc sabó, i tan neta com la volen; el Sant Jordi de 1976 per El temps de les cireres; el de la Crítica de Serra d’Or del 1978 per Els catalans als camps nazis; i el Nacional de Literatura Catalana, el 1986, per L’agulla daurada.

Va ser també, a través de la seva militància en el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), una dona compromesa políticament en la defensa de les llibertats en els temps difícils i perillosos de la dictadura franquista. Aquest compromís la va dur a participar en alguns dels fets més rellevants de la resistència, com la formació del Sindicat democràtic d’estudiants de la Universitat de Barcelona (SDUB) al convent dels Caputxins de Sarrià, la “Caputxinada” (1966), i la tancada a l’Abadia de Montserrat com a protesta pels judicis de Burgos contra membres d’ETA (1970). Alhora, va ser una destacada periodista, membre de l’Associació d’Escriptors en llengua catalana i vocal de l’Ateneu barcelonès quan aquest inicià la seva etapa de renovació. Per últim, va sobresortir en la defensa dels drets de la dona en uns moments en què eren menystinguts.

Però potser l’obra per la qual més se la recorda és Els catalans als camps nazis (1977), escrit sota l’impuls de l’historiador i eminent ciutadà Josep Benet. És un llibre pioner, íntimament relacionat amb el seu compromís polític, en la seva voluntat de recuperar les llibertats arrabassades i construir una societat més lliure, per a la qual cosa era condició indispensable la recuperació del passat. El llibre ens descobreix l’epopeia dels deportats republicans que, havent combatut amb coratge i decisió, van ser derrotats per la barbàrie que nazis, feixistes i franquistes van abocar sobre el país, amb la complicitat o el silenci de les democràcies liberals, més interessades a salvaguardar els seus interessos que a defensar els valors de la democràcia allà on estaven en perill. Per a aquests defensors de les llibertats, la recompensa fou ser mal rebuts a França, tancats en els camps de concentració nazis, sofrir-hi maltractaments inimaginables i, en molts casos, morir-hi; i finalment, quan van ser alliberats, no van poder tornar a casa a causa del manteniment de la dictadura franquista. I això era el que el franquisme va fer callar, va perseguir, i el que, finalment, el llibre de la Montserrat Roig feu palès a tothom.

L’objectiu del Premi és estimular entre els estudiants la creació literària, amb algun treball que faci alguna aportació al coneixement històric, vinculat als temes que l’Amical de Mauthausen té com a propis, és a dir, la República, la guerra civil espanyola, l’exili i la deportació. Es valorarà especialment que aquests treballs s’emmarquin dins l’exigència de respecte als valors humans tal com són definits a les declaracions històriques que els han anat conformant, i que no deixin de tenir presents les diverses formes que les injustícies han pres en el nostre temps.

Consulteu-ne les bases en el document adjunt.

 


Documents adjunts:

tornar a actualitat